email:
hasło:

zarejestruj się
wyloguj się

ilość wierszy, rymowanek i fraszek

aktualna ilość wierszy, rymowanek i fraszek

sumaryczna objętość wierszy, rymowanek i fraszek [w bajtach]

aktualna sumaryczna objętość wierszy, rymowanek i fraszek [w bajtach]

Uwaga - objętość tekstów w bajtach nie jest podana dokładnie, na każdy tekst jest o kilkanaście bajtów większa (użyłem rozmiaru pliku w XML, na razie na tym poprzestanę).

gęstość strumienia natchnienia [w bajtach/dobę]

Na powyższym diagramie powinny być jeszcze zaznaczone obszary "zerowe". Ponieważ nie są (punkty odpowiadające kolejnym wierszom są połączone linią prostą), więc diagram ten nie do końca odpowiada gęstości strumienia natchnienia.