email:
hasło:

zarejestruj się
wyloguj się

Zbereźny


Język jest piękny, bo na przykład weźmy
Takie niewinne słówko jak “zbereźny”
Zbereźny jestem, chciałbym się więc z Wami
Podzielić kilku tu zberezieństwami
Ale to trudna rzecz w tym wieku naszym
Czym dość zbereźny na te dziwne czasy?
Autor


2019-01-19 13:21:56.0

Mało przyzwoita rymowanka.

Paweł