email:
hasło:

zarejestruj się
wyloguj się

Sokrates


Od tylu lat już płacze świat nad Tobą
Goryczą twojej cykuty
Ja powiem, że cię słusznie osądzono
Mimo kłamliwe zarzuty

Widzimy ciebie, coś wyśmiewał wszystkich
Oczyma twego Platona
Zapewneś umiał robić pośmiewisko
I młodzież twa rozbawiona

Pozwól rzec sobie, że to owi właśnie
Poeci i rzemieślnicy
Których skarżyłeś o myśli niewprawne
Oni tworzyli, tyś szydził

Żal mi, żem wtedy, kiedyś z innych śmiał się
Żartując przy śmiechu młodych
Nie mogłem twojej zastosować własnej
Maieutycznej metody

Cóżeś wykazał, wszak czym innym zgoła
Jest umiejętność wszelaka
A inną rzeczą jest to ubrać słowa
I inną dowód okazać

Możeć niesłusznie ciebie oskarżano
Może świadectwa nieprawe
Lecz to ty chciałeś, miast tworzyć samemu
Mieć z pracy innych zabawę
Autor


2021-06-19 18:59:03.0

Pan Rafał Ziemkiewicz umieścił dzisiaj na YT film Dobrze ci tak, Sokratesie. Niejaki I.F.Stone napisał kilkadziesiąt lat temu książkę krytyczną wobec Sokratesa. Chciałem przypomnieć mój wiersz pt. "Sokrates", który też jest krytyczny wobec niego, a który napisałem w roku 2008. Nie znałem książki I.F.Stone'a. Dalej jej nie znam, dopiero dzisiaj dowiedziałem się o jej istnieniu.

Paweł