email:
hasło:

zarejestruj się
wyloguj się

Pomnik w Jedwabnem


Aj-waj, no kto to wydział takie książki czytacz?
Takie filmy oglądacz? To antyszemita!
I może gówno wyjdzie z intereszu tego
Żeby Polin oszkubacz – ż winy Szumlinszkiego!
Ja mam właszną teorię czo w Jedwabnem było
Może i jakimsz Niemczom tam szę bycz żdarzyło
Może do kogosz nawet ż maużerów strzelali
Ale wszysztkich Polaczy szterroryżowali
Niemczów – jedno Komando, Polaków beż liku
Żlękli szę tych Polaków, tych antyszemitów
Pewnie szę do osztatniej kropli krwi broniły
Niemczy przed Polakami, aż sztraczyli szyły
Jesztem ża tym, by pomnik tam posztawycz taki:
"Bohaterszkim obrończom Żydków przed Polaki"
Autor


2021-09-26 20:26:56.0

Obejrzałem "Powrót do Jedwabnego" pana Wojciecha Sumlińskiego. Proponuję pomnik. Taki pomnik mógłby nosić nazwę "Den heldnischen Beschützern der Juden gegen Polen". Teraz już na pewno dostanę tego Nobla ;)))

Paweł