email:
hasło:

zarejestruj się
wyloguj się

Polskie obozy zagłady


Jojne, ach, Jojne
Wypowiedział nam wojnę
Polscy faszyści
Niewinni zaś syjoniści
Dziś nasz sojusznik
Tylko jeden ma cel
Byśmy spłacili
Biedaków z ADL
Myśmy ukradli
Odwieczny Żydów raj
Czystą polszczyzną
Brzmi dziś “Arbeit macht frei”
Autor


2018-04-06 10:10:31.0

Żartobliwy wierszyk na temat żydowski.

Paweł