email:
hasło:

zarejestruj się
wyloguj się

Niemoralne epitafium


Tu spoczywa Biernacki, uchodź pókiś cała
Czytaj dalej, jeżeliś cnotę gdzieś podziała
Wiedz, lube dziewczę, że ja, gdybym tylko ożył
Niechybnie wielce rad bym z Tobą cudzołożył
Nie wzdychaj za mą duszę, jak ponoć należy
Bom bywszy ateuszem zgoła w nią nie wierzył
Pomyśl tylko co rzec gdy kto spyta dlaczego
Tak długo stoisz u grobowca Biernackiego...
Autor


2022-10-05 21:55:04.0

;)))

Paweł