Słoń


Słoń zasłonić się przed słońcem
Chciałby bardzo w dni gorące
Parasoli brak dla słoni
Nie ma więc się czym zasłonić
Parasol, jak obliczono
Słonia by kosztował słono
W upał nie do wytrzymania
Słoń się ze zmęczenia słania
Stąd słoniowym jest sposobem
W dzień upalny chlupsnąć w wodę

email:
password:

register
logout